Cursos – Horaris

Donar d’Alta Cursos

Assignar Horaris del Curs seleccionat

Seleccionar Alumnes Assistents al Curso, Editar Alumnes, Gravar Empremtes

Visualitzar Hores Alumne/Curs


Alumnes – Cursos

Donar d’Alta Alumnes

Editar Alumnes i Gravar Empremta

Visualitzar els Cursos i Horaris que té assignats l’Alumne


Grabar Empremtes

Podem gravar fins a 10 empremtes per alumne.

Per la correcta identificació de l’empremta, el sistema ens demana 2 lectures de cada dit que identifiquem.


Fitxatges

Visualitza la llista de fitxatges per data.

Edició d’Observacions.

Genera el Fitxer a punt per la seva remissió a la D.G.T.T.


Configuració

Fixar contrasenya per limitar l’edició de la configuració.

Marge d’Entrada: Temps màxim per habilitar el fitxatge d’Entrada abans de la hora d’inici.

Marge d’Entrada abans finalització: Hora d’entrada màxima permesa, abans de la finalització de la classe.

Marge de Sortida: Tiempo máximo para habilitar el fichaje de Salida tras su horario de finalización.

Tiempo mínimo entre marcajes: Distancia mínima entre una Salida y la siguiente Entrada.

ROA: Parámetros para la sincronización con la fecha y la hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada

Fichero DGT: Nombre y Formato del fichero que será remitido a la D.G.T.T.

Sonido Fichaje: Permite habilitar/deshabilitar los diferentes tipos de sonido que se emiten tras el fichaje.