Equips Hanvon

FaceID Ajuntament de Girona

Control de presència, utilitzant reconeixement facial, a l’Ajuntament de Girona.

A les dependències que l’Ajuntament de Girona té a Mas Xirgo, s’han instal·lat terminals de reconeixement facial.

La solució permet seguir utilitzant el programari de control de presència ja existent. Els marcatges utilitzats des dels terminals FaceID de XIP Solucions s’afegeixen a l’aplicació amb totes les dades requerides.

La identificació dels usuaris, mitjançant reconeixement facial, substitueix l’anterior sistema d’empremta dactilar, garantint la identitat inequívoca dels empleats, sense problemes en la seva identificació, en un temps òptim i sense errors.

Imagen-002

[Ajuntament de Girona]