Presència a l’Escola amb Antenes UHF

Control de presència a l’escola mitjançant Tags UHF que permeten lectures des de distàncies superiors a un metre.

antena-camacho

La solució permet identificar, de forma inequívoca, els alumnes uniformats que accedeixin per les portes on s’han habilitat aquestes antenes.

Els uniformes facilitats per l’escola, han de disposar del tag UHF que identificarà a l’alumne. Es tracta d’uns emissors RFID-UHF flexibles, emmotllables i que permeten ser inserits dins de la roba i aguanten temperatures de rentat a alta revolució.

tag-camacho

L’aplicació PCE – Programa per al Control Escolar – permet determinar les hores d’entrada al centre i gestionar aquesta informació, permetent:

Disposar, en temps real, del llistat d’alumnes que hi ha al centre.

Realitzar informes per a professors / tutors identificant els alumnes que han faltat o els que arribin tard.

Envia avisos d’absentisme, via SMS o eMail, als pares dels alumnes.

Visualitzar taules resum, de cada alumne, sobre les absències i retards realitzats durant el curs.