Per 120€


  • Llicència bioCAP
  • Terminal biomètric per identificar les entrades i sortides.
  • Manteniment gratuït durant el primer any.
  • Terminal biomètric addicional + accés a l’aplicació des d’un altre PC: 95 €
  • Cost anual manteniment: 75 € per llicència + 8 € per accés concurrent

Petició de pressupost


CAP-Formulari