Mitjançant el registre del patró d’empremta dactilar del dit els treballadors són identificats a través d’un terminal de control d’accés biomètric d’empremta digital. Això permet portar un control dels empleats que entren i surten de l’oficina o qualsevol empresa. A més, la tecnologia biomètrica de reconeixement d’empremta digital permet implementar un control de presència mitjançant l’ús d’un terminal de control de presència biomètric d’empremta dactilar.

BIOSTATION L2: Lector d’empremtes dactilars i targetes RFID d’alta i baixa freqüència. Disposa d’una pantalla a color molt intuïtiva i tecles de control de presència per a introduir incidències. Alta velocitat en autentificació de l’empremta dactilar i alta velocitat de transferència d’empremtes i usuaris. Característiques de seguretat millorades entre les que trobem la detecció de dits falsos.

BIOENTRY W2: Lector d’empremtes dactilars i targetes RFID d’alta i baixa freqüència. És el dispositiu d’empremtes dactilars per exteriors més ràpid del món, el seu processador central ofereix un control precís dels dispositius de bloqueig i una resposta ràpida pels usuaris.

BIOMINI USB: Terminal USB de sobre taula per escanejar les empremtes digitals de la forma més eficaç. Disposa de connectivitat USB, útil per facilitar la gravació d’empremtes a l’oficina i poder verificar la seva qualitat.