Facestation F2 + Aforament

Identificar Abonats mitjançant fotografia presa des de l’Ajuntament

Reconeixement facial per validar l’accés a la piscina

Control de pas mitjançant barrera fotoelèctrica – Sense barreres

Control d’aforament visual i sonor